Дейности

artback2-1024x246

 

Съществуват различни пътища да достигне човек до определена цел. Фондация „Артис“ определи следните дейности като основа, по която върви за осъществяване на мисията и целите си:

 

 • Иницииране и организиране на изложби, обучения, ателиета, фестивали на изкуствата и други специални събития в областта на изкуството;
 • Организиране на майсторски класове и други форми на извънучилищно образование във всички направления на изкуството, включително използване на високите технологии в изкуството;
 • Организиране и участие в инициативи (срещи, форуми, изложения, дебати и др.), свързани с развитие на образованието и образователната система в България, представяне и насърчаване на добри практики и интегриране на изкуството и високите технологии в изкуството в образователния процес;
 • Подпомагане разработването на сугестопедични методически програми и учебни материали;
 • Събиране и разпределение на средства за подкрепа на ученици и проекти с фокус върху развитието на личностния потенциал на децата посредством изкуство;
 • Финансиране на стипендии за ученици между 1-ви и 12-ти клас за училищни занимания в специализирани училища или паралелки по изкуство, както и за извънучилищни курсове, мастър класове и др.;
 • Осигуряване на възможности за среща на ученици с творци от всички видове изкуства;
 • Създаване и развиване на партньорски взаимоотношения с организации и хора, работещи в сферата на изкуството от България и други държави;
 • Финансиране на допълнителна квалификация на учители в метода на сугестопедията;
 • Издаване на книги, помощни учебни материали и други информационни материали, свързани с всички форми на изкуството, развитието на личностния потенциал на децата и със сугестопедията;
 • Организиране на конкурси сред ученици;
 • Организиране на публични инициативи и други комуникационни кампании с цел популяризирането ценностите, дейността и целите на Фондацията;
 • Изготвяне на становища, участие в работни групи, публични обсъждания, общо сътрудничество с и подпомагане на държавните органи при реализирането на законодателни инициативи, свързани с внедряване и развитие на сугестопедията в образователния процес.