Цели

artback-1024x246

 

По пътя на осъществяване на своята мисия, Фондацията работи за осъществяването на следните конкретни цели:

 

  • Насърчаване на присъствието на изкуството (класическо, съвременно, дигитално и т.н.) в различните му проявления в живота на децата;
  • Насърчаване на използването на изкуството като част от възпитанието, образованието и развитието на децата;
  • Осигуряване на среда и условия за ученици да представят, споделят и развиват артистичните си заложби;
  • Подпомагане утвърждаването и популяризирането на сугестопедията в България като български образователен метод, който използва изкуството за отключване на скритите резерви за възприемане и запомняне на информация и разгръщане на личностния потенциал;
  • Подпомагане професионалното развитие на преподаватели-сугестопедагози;
  • Подпомагане създаването на сугестопедични методически указания, учебни помагала за учители и ученици;
  • Подкрепа на каузи, свързани с развитие на образователната система в България и интегриране на изкуството и високите технологии в изкуството като средство за стимулиране на потенциала на децата;
  • Изразяване и защитаване на позиции и ценности, свързани с развитието на модерна образователна система в България и стимулиране на интегрирането на изкуството в учебния процес.