НАШАТА ВИЗИЯ

За да бъдат децата ВДЪХНОВЕНИ И ЩАСТЛИВИ, да ТВОРЯТ, да ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ и да развиват ЛЮБОЗНАТЕЛНАТА си природа така, както само едно дете може – БЕЗ УСЛОВИЯ, ПО ДЕТСКИ...

  Децата

  Когато едно дете вярва в себе си, когато чувства, че е обичано и ценено и знае, че му имат доверие, тогава то МОЖЕ ВСИЧКО. Тогава то е спокойно и щастливо и смело изразява и споделя безценния си потенциал. Ние можем да насърчим децата и да им позволим да бъдат СЕБЕ СИ, здрави -душевно и физически…

  Изкуството

  ИЗКУСТВОТО отваря тази приказна врата към детската ДУША, за да разцъфне тя в цялата си обаятелна мощ. И за нас е важна не „картината“, а „художникът“, този малък художник, музикант, артист, писател или поет...как се чувства той, как се развива, кое е онова, което иска да сподели с нас от себе си.

  Сугестопедията

  Сугестопедията, едновременно могъща и деликатна, разпалва детския потенциал и насърчава онази изконна детска любов към ученето и себеразвитието. Затова е важно сугестопедията да намери своето подобаващо място в образованието и цялостното развитие на личността на децата у нас.

Нашата мисия

Фондация „Артис“ подкрепя децата в развитието на личностния им потенциал като стимулира изразяването на съкровената им същност чрез изкуството.

"...Истински се вижда само през сърцето. Същественото е невидимо за очите", казва Малкият принц.
Нека насърчим децата да живеят през сърцето си!

Нашите ценности

Онова, което ни вдъхновява и движи напред
Любов към човека
Любов към изкуството
Приемане
Вдъхновениe
Подкрепа
Споделяне и себеизразяване
Автентичност
Общуване, с другите и със себе си

Нека, с помощта на изкуството, да насърчим децата да изразяват същността си и да живеят през сърцето си!